Joc escolars et activitats esportives

Actividades deportivas infantiles. Juegos escolares # Prou. Come-cocos. Cadena. Aranya. Creuaments. Passar la xarxa. Mocador. Bombardeig. Gladiadors. Pichi. Rotllana. 10 passes. Puntua. Pilla-pilla. Tocar les mans. Passem pilotes
  • Enviado por: Berta Pelegri
  • País: España España
  • 22 páginas
Joc escolars et activitats esportives (versión online)

Jocs i activitats físiques recreatives per animació

Aprenentatge. Diversió. Entreteniment. Companyarisme. Sociabilitat. Salut. Distracció. Dinamisme actiu. Habilitats. Qualitats físiques. Creativitat. Educació. Cooperació
  • Enviado por: Xavier Català
  • País: España España
  • 64 páginas
Jocs i activitats físiques recreatives per animació (versión online)

Juegos tradicionales

Animación infantil. Tradiciones. Divertimentos típicos. Recreo. Pelota cazadora. Los 10 pases. Las quemadas. El gran abrazo. La ronda del tontito
  • Enviado por: Coach_
  • País: Chile Chile
  • 12 páginas
Juegos tradicionales (versión online)
publicidad
publicidad