Funciones literarias

Teoría de la literatura # Movimentos literarios i épocas
 • Enviado por: El remitente no desea revelar su nombre
 • País: España España
 • 16 páginas
Funciones literarias (versión online)

Novela e a súa evolución histórica

Orixes dá Novela. Epica ou Narración. Novela grecorromana. Prosa medieval. Narrativa na Ilustración e non Romanticismo. Novela contemporánea. Epopea. Mito. Saga. Lenda. Xesta. Milagre. Exemplum. Apólogo. Novela curta. Ou conto
 • Enviado por: El remitente no desea revelar su nombre
 • País: España España
 • 3 páginas
Novela e a súa evolución histórica (versión online)

Poesía

Poema. Análise. Nivel pragmático. Voz poética. Nivel fónico. Ritmo. Nivel morfosintáctico. Repeticións. Nivel semantico. Xerarquización
 • Enviado por: El remitente no desea revelar su nombre
 • País: España España
 • 9 páginas
Poesía (versión online)

Relato desde unha perspectiva estructural

Relato. Tema. Argumento. Motivo. Estrutura. Historia. Discurso. Propp. Barthes. Norman Friedman. Genette. Dorrit Cohn. Humphrey. Tempo na Novela. Espazo
 • Enviado por: El remitente no desea revelar su nombre
 • País: España España
 • 7 páginas
Relato desde unha perspectiva estructural (versión online)

Teoría de la Poesía

Poesía. Grecia. Roma. Catulo. Idade Media. Renacemento. Sebastian Minturno. Romanticismo. Hegel. Seculo XX. Poesía lírica
 • Enviado por: El remitente no desea revelar su nombre
 • País: España España
 • 5 páginas
Teoría de la Poesía (versión online)
publicidad
publicidad